Festiwal X Europejskie Dni Tańca – Malbork 2016

Warsztaty z jurorami:

 

Anna Śmiganowska

– taniec współczesny poziom średniozaawans. kod: A 1 90 min.

– taniec współczesny poziom zaawansowany kod: A 2 90 min.

 

Sebastian Białobrzeski

– taniec klasyczny kod: S 1/S 2 90 min.

 

Maksymilian Hać

hip hop (open class) kod: M 1 90 min.

– house (open class) kod: M 2 90 min.

Plan zajęć:

09:00 – 10:30 sala A – A 1 sala B – S 1

10:45 – 12:15 sala A – A 2 sala B – M 1

12:30 – 14:00 sala A – S 2 sala B – M 2

 

Cennik:

1 lekcja – 30 zł

2 lekcje – 50 zł

3 lekcje – 70 zł

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Suchiński 514 116 771

Wpłaty należy kierować na rachunek:

14 1060 0076 0000 3210 0019 3740

z dopiskiem

warsztaty + imię i nazwisko + kody wybranych kursów

Posiadacz rachunku:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Ul. Armii Krajowej 68

82 – 200 Malbork

NIP 579-10-42-462

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Festiwal X Europejskie Dni Tańca – Malbork 2016

Warsztaty

Termin: 24 kwietnia 2016 r.

Miejsce: sala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum nr 3 w Malborku, ul. Wybickiego 32

 1. Aby zostać uczestnikiem warsztatów należy przesłać na adres organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowym oraz uiścić opłaty zgodne z cennikiem kursów w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją miejsca na wybranym kursie jest otrzymanie przez organizatora należności za wybrany kurs przed zamknięciem grupy.

 2. Osoby, które nie potwierdzą dokonania opłaty u organizatora są zobowiązane do okazania dowodu wpłaty pieniędzy przed rozpoczęciem warsztatów. Brak potwierdzenia wpłaty może spowodować wykluczenie z zajęć.

 3. Całkowity koszt włącznie z kosztami podróży, zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczestnik. Przelew musi być opisany imieniem, nazwiskiem uczestnika warsztatów oraz kodem wybranego kursu !!!

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników danego kursu. W tej sytuacji zapisanie się do tej grupy nie będzie możliwe a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach otrzymają zwrot kosztów warsztatów lub możliwość przejścia do innej grupy warsztatowej.

 5. W przypadku małej ilości zgłoszeń na dany kurs organizator ma prawo odwołać zajęcia.

 6. Organizator może wprowadzać zmiany w programie warsztatów.

 7. W razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach w terminie 7 dni bądź krótszym przed ich realizacją organizator nie zwraca pieniędzy.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników warsztatów.

 9. Osoby nie stosujące sie do niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych obiektu, w którym będą realizowane poszczególne kursy, zostaną wykluczone z udziału w warsztatach bez zwrotu poniesionych kosztów.

 10. Filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody instruktora prowadzącego kurs jest zabronione.

 11. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U . Nr 101 poz. 926

 12. Biuro warsztatów: Centrum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃSKA, ul. Stare Miasto 42, 82 – 200 Malbork tel./fax: 55 272 01 65, e-mail: edt@kultura.malbork.pl, www.kultura.malbork.pl